Nailonomic Management Systems

By admin01,
11:11:28 9/7/2019

Hệ thống quản lý làm móng được thiết kế, xây dựng để trở thành phần mềm – ứng dụng toàn diện nhất và đẳng cấp thế giới cho công việc quản lý, có thể tương thích với nhiều thiết bị di động như iPhone, iPad, điện thoại thông minh Samsung và máy tính bảng. Hệ thống quản lý làm móng của chúng tôi được phát triển bởi các chuyên gia trong lĩnh vực làm móng để giúp cho thợ làm móng đáp ứng được những thách thức trong ngành làm móng hiện đại.

Nailonomic Management Systems

Hệ thống quản lý làm móng được thiết kế, xây dựng để trở thành phần mềm – ứng dụng toàn diện nhất và đẳng cấp thế giới cho công việc quản lý, có thể tương thích với nhiều thiết bị di động như iPhone, iPad, điện thoại thông minh Samsung và máy tính bảng. Hệ thống quản lý làm móng của chúng tôi được phát triển bởi các chuyên gia trong lĩnh vực làm móng để giúp cho thợ làm móng đáp ứng được những thách thức trong ngành làm móng hiện đại.

Say NO to "Rửa chân lấy tiền", NO to "Chạy"
Ngăn chặn việc tự ý rút ngắn thời gian phục vụ hoặc gian lận thời gian làm việc. Không cần phải nhắc nhở các kỹ thuật viên "Chạy" - làm cho tiệm của bạn trở thành dịch vụ đẳng cấp thế giới bằng cách sử dụng thiết bị hẹn giờ làm móng đổi mới sáng tạo CONNECTCOMCORP - Ứng dụng TIMER APP.

Tìm hiểu cách các sản phẩm của CONNECTCOMCORP có thể giúp quản lý tiệm nail của bạn như thế nào:

CComTimer
Liên hệ chúng tôi
Quản lý thời gian của dịch vụ chính xác.

Call Technicians in silence / quietly
Cách đơn giản để liên lạc với nhân viên của bạn mà không phải lớn tiếng, rời khỏi nơi làm việc hoặc bất kỳ thông tin liên lạc phức tạp nào. Chỉ cần nhấn nút dễ dàng trên CONNECTCOMCORP CCOM POS, họ sẽ xuất hiện ngay lập tức.

Tìm hiểu cách các sản phẩm của CONNECTCOMCORP có thể giúp quản lý tiệm nail của bạn như thế nào:

NAIL TURNER
Liên hệ chúng tôi
Quản lý turn đơn giản hóa.

AI Appointment
AI Appointment là một trợ lý ảo được phát triển bởi CONNECTCOMCORP, một sản phẩm tuyệt vời trong việc thu thập và quản lý tất cả các yêu cầu cuộc hẹn từ khách hàng một cách tự động. Tất cả các chi tiết về cuộc hẹn được yêu cầu như thông tin của khách hàng, ngày yêu cầu và dịch vụ, v.v. sẽ được lưu trong Hệ thống POS CCOM và gửi trực tiếp cho nhân viên. Đặc biệt, AI Appointment có thể nhận ra khách hàng cũ hoặc khách hàng VIP bằng thông tin đã lưu (tên, số điện thoại) của họ trong Hệ thống POS CCOM để có thể hoạt động dịch vụ tư vấn hoàn hảo mà không cần bất kỳ trợ giúp nào từ người quản lý hoặc nhân viên.

Tìm hiểu cách các sản phẩm của CONNECTCOMCORP có thể giúp quản lý tiệm nail của bạn như thế nào:

CComPOS
Liên hệ chúng tôi
Giải pháp cho tăng trưởng thu nhập.